name | geir hallbing

 born | 1970

 atelier residential | bekkelaget oslo norway

 utdannelse education | litografisk offset

 yrke profession | grafisk kommunikasjon