navn | geir hallbing

født | 1970

atelier | bekkelaget oslo 

arbeid | grafisk industri